ROK 2015

 

W tym roku tradycyjnie już po raz 16 spotkali się uczestnicy Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie przy kamieniu informacyjnym. O godzinie 1100 ks. Dziekan Marek Janaś z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Starachowicach, modlitwą w intencji poległych, rozpoczął Partyzancką Drogę Krzyżową. Wraz z nim modlił się też Ojciec Opat Eugeniusz z klasztoru Cystersów w Wąchocku, ojciec PiotrGraduszewski z zakonu Trynitarzy w Budziskach. Ksiądz kanonik Zdzisław Wołos jako ministrant jako ministrant był uczestnikiem pogrzebu Ponurego, Wiemiólka – Jewłasze, woj. Nowogrodzkie. Modlił się też brat Albert z Zakonu Cystersów w Wąchocku. Uczestnicy ruszyli szlakiem Partyzanckiej Drogi Krzyżowej, towarzyszył im śpiew i muzyka. 111 Artystyczna Drużyna w tej ciszy leśnej zainicjowała pieśn o majorze „Ponurym”. Druhna Ania Skibińska w Marek Samsonowski czuwali nad śpiewem podczas P.D.K, w który włączali się harcerze z Modrzejowa i Hufca Starachowice, 115 Drużyna Harcerska, 13 Drużyna Harcerska, 40 DSH, 34 Drużyna z Oleszna wraz z Dyrektorką szkoły oraz uczniowie z Technikum nr.2 ze Starachowic z opiekunami – Agnieszką Knapisz, Marcinem Wroną. Z 42 Drużyną Harcerską wędrowała Pani Dyrektor S.O.S.W Starachowice. Druhna Kasia Składanowska z Kręgu Seniora prowadziła modlitwy i rozważania na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej. Wśród uczestników była też delegacja Nadleśnictwa Suchedniów na czele z Pawłem Tomaszem Wasiakiem. Honorowym gościem była córka generała Antoniego Hody Snopkiewicza. Urząd do spraw Kombantów Warszawa reprezentował Jan Sroka.

Kiedy uczestnicy dotarli do XII Stacji P.D.K nastąpiła uroczystość odsłonięcia „Obeliska – tablicy nagrobkowej”, ku czci poległych bohaterską śmiercią partyzantów 28 X 1943 r. W czasie bitwy obronnej na Wykusie z niemieckim okupantem, partyzanci zostali zaatakowani przez wojska niemieckie. Była to trzecia obława na Wykusie. Atak nastąpił po zdradzie „motora”. Tablicę poświęcił Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn z klasztoru Cystersów w Wąchocku. Tablicę odsłoniła przewodnicząca Rady Powiatu Starachowickiego, Wiceprzewodnicząca Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury – Nurt Warszawa – Bożena Wrona.

Uroczystość została przygotowana przez Stowarzyszenie Tożsamość – Utrwalenie pamięci Walk Niepodległościowych. Obelisk – tablica nagrobkowa została wykonana i ustawiona na byłej mogile partyzanckiej z roku 1943. Teraz jest to miejsce pamięci narodowej. W roku 1972 porucznik „Dzik” Marian Świderski i „Kaktus” Edmund Rachtan, umieścili na tej mogile kamień z napisem „ku czci poległych”. Do istniejącego kamienia zostały dokomponowane dwa kamienie z tablicami. W czasie tej uroczystości uczestnicy wysłuchali „Listu do Potomnych” z 10 czerwca 1972, który napisał 34 lata temu, porucznik „Dzik” Marian Świderski. Słowa listu nigdzie nie były prezentowane. Po raz pierwszy list został odczytany w czasie uroczystości odsłonięcia „Obeliska- tablicy nagrobkowej” na Wykusie. Odczytał go Adrian Borcuch z Gimnazjum nr.1 w Starachowicach. Recytując ten list, zrobił to w sposób profesjonalny oraz z wielkim zaangażowaniem.

Fundatorami „Obeliska – tablicy nagrobkowej” było: Starostwo Powiatowe, Odlewnie Polskie S.A. Projekt, wykonanie oraz nadzór należał do harcmistrza Sylwestra Staniszewskiego. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Tożsamość. Członkowie tego Stowarzyszenia: Jerzy Ceglarski, Andrzej Kwiatkowski, Stanisław Staniszewski, Leszek Kania, Dariusz Staniszewski, ……, wnieśli duży wkład pracy, żeby „Obelisk tablica nagrobkowa” w 72 rocznicę bohaterskiej śmierci partyzantów stanęła na Wykusie. Dekoracje „Obeliska – tablicy nagrobkowej: wykonały „Żubry” Krąg Instruktorski Seniora pod kierunkiem Dh. Mila Moniewska. Duży wkład pracy przy w/w tablicy wniosła też 17 DH im. „Zjawy Stefanowskiej”. Pomoc przy powstaniu „Obeliska – tablicy nagrobkowej” wniosły Przedsiębiorstwa: LEBUD-Bis, Ag-pol, Malibud.

Partyzancka Droga Krzyżowa zakończyła się na polanie przy Kapliczce Matki Boskiej na Wykusie. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obecnie możemy żyć w wolnej Polsce podziękowała Druhna Małgorzata Ślaska ‘2-ca Komendantka Kieleckiej Chorągwi Z.H.P. Komendantka Hufca Z.H.P Starachowice. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała 38 D.H i Harcerska Grupa Ratownicza wraz ze Służbą Porządku Publicznego naszego Hufca Z.H.P. Z.D.H im. Langiewicza częstowała bigosem,

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają i pomagają.

 

Harcmistrz Sylwester Staniszewskiwykus1
wykus1