ROK 2013

W roku 2013 odbyła się 14 Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie

Patronat pełnił ks. Prałat Bogdan Lipiec kapelan Okręgu Świętokrzyskiego – Bataliony Chłopskie, ppłk. Polskich Brygad Świętokrzyskich Drużyn Strzeleckich im. gen. Antoniego Hedy “Szarego”.

Na Partyzanckiej Drodze Krzyżowej modlili się:

– ks. kanonik Zdzisław Kobos (uczestnik pogrzebu “Ponurego” – Parafia Wiewiórka – Jewłacze woj. Nowogrodzkie)

– Ojciec Piotr Hipolit Graduszewski Zakon Trinitarzy w Budziskach
– Ojciec Gerard Staszczyszyn z Zakonu Cystersów w Wąchocku
– brat Albert i Marian z Zakonu Cystersów w Wąchocku
– Ojciec Kazimierz Głaz z Zakonu Redemptorystów Skarżysko-Kamienna
– ks. Krzysztof Świątek z parafii Świętej Trójcy Starachowice
Modlitwy i rozważania z modlitewnika autora partyzanta Jana Blińskiego, przygotowała i prowadziła hm. Kazimiera Składanowska. Modlitwy były czytane przez osoby duchowne, zaś rozważania przez harcerzy. Po raz pierwszy na Partyzanckiej Drodze Krzyżowej wprowadzono rozważania i modlitwy tekstem wierszowanym autora – partyzanta Zbigniewa Kabata – “Bodo” Tą wierszowaną Partyzancką Drogę Krzyżową przedstawił dh. hm. Jacek Tarnowski. Jego kunszt recytatorski bardzo podobał się uczestnikom.

Kombatanci:

– Pan Jan Gałuszko ps “Cichy” żołnierz Oddziału A.K – Pan ppł. Henryk Ziółkowski – Zarząd Okręgu “Jędrusie” A.K Kielce – Dh. kpt. hm. Stefan Derlatka ps “Daniel” Przewodniczący Koła A.K Starachowice

Obecne były delegacje i przedstawiciele:

– delegacja Starostwa Powiatowego Starachowice reprezentowana przez Pana Cezarego Beraka – członka Zarządu – delegacja Urzędu Miasta Starachowice, reprezentowana przez dyrektora Urzędu Pana Aleksandra Łąckiego

– Komendantka Hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska

– delegacja Miasta i Gminy Wąchock, reprezentowana przez radnego Tadeusza Mazurkiewicza – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy, reprezentował płł Marcin Wasiński – Urząd Marszałkowski – Kielce, reprezentował Pan Karol Fijałkowski pełnomocnik d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych – delegacja Nadleśnictwa Suchedniów, reprezentował Pan Tomasz Wasiak i Zbigniew Pastuszko – Pan Janusz Skibiński radny Sejmiku województwa świętokrzyskiego – Pan Janusz Władysław Obara – Brygadier Polskich Drużyn Strzeleckich.

Obecne były drużyny harcerskie:

41 DH “Łaziki” z Połańca, 13 DH, 38 DH, 40 DH, 82 DH “Kubusie” z Lubieni, 115 DH Wielka Wieś, Krąg Instruktorski Żubry – Łysica z Hufca ZHP Starachowice Za nagłośnienie odpowiadał hm. Jacek Rymarski wraz z 17 DH Komenda Hufca przygotowała ciepły posiłek w postaci grochówki
W roku 2013 przy pomocy sponsora i Nadleśnictwa Suchedniów zostały ustawione kładki – przejścia na swoje miejsca po powodzi wiosennej, w tych pracach uczestniczyła 17 DH, która też wykonała nowe ogrodzenia mogił przy Stacji XII i II oraz wykonała renowację kamienia na mogile przy XII Stacji PDK (zdjęcie tego kamienia znajdowało się na tegorocznym zaproszeniu). 17 DH odpowiadała za wykonanie zaproszeń oraz prowadziła z Krzyżem Partyzancką Drogę Krzyżową. 40 DH w tym roku poprawiła mogiłę partyzanta przy VI Stacji PDK – pomalowała ogrodzenie i krzyż – mogiła ta została zniszczona w czasie powodzi wiosennej. Zdjęcia udostępnili Pan Leszek Nowak i hm. Sylwester Staniszewski. W tegorocznej Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyło około 350 osób.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji PDK oraz wszystkim uczestnikom za przybycie
Komendant Hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska, oraz hm. Sylwester Staniszewski