ROK 2000

Rok 2000 – czerwiec.

Na Wykusie odbywają się uroczystości przy kapliczce Matki Boskiej Wykuskiej. Razem z dh. Stefanem Derlatką i harcerzami wracamy szlakiem biało-czerwonym, który jest słabo widoczny. Druh Stefan prowadzi od mogiły do mogiły, przy każdej zatrzymujemy się robimy porządki i zapalamy znicze. W krótkiej gawędzie dh. Stefan opowiada o partyzantach, którzy zginęli, a niektórzy z nich byli jego kolegami. Mówi o tym, że oni są bohaterami i nie można do tego dopuścić, żeby miejsca ich śmierci były kiedykolwiek zapomniane.

Musimy tak zorganizować się, że w rocznicę ich śmierci 28 października odwiedzimy ich groby “zorganizujemy Drogę Krzyżową – powiedział dh. Stefan Derlatka ścieżką mogił partyzanckich i zakończymy ją na polanie Wykuskiej przy kapliczce”.

W roku 2000 Jubileuszu Chrześcijaństwa w dniu 28 października po raz pierwszy odbyła się “Droga Krzyżowa” na Wykusie szlakiem mogił partyzanckich. Zorganizował ją dh.hm “Daniel” Stefan Derlatka wraz z instruktorami ze Szczepu Środowiskowego im. Partyzantów Armii Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci Polskich ze Starachowic.

Nabożeństwo – Drogę Krzyżową prowadził ks. Czesław Śmiechowski z parafii pw. Św. Trójcy w Starachowicach.

Uczestnikami byli harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Starachowice, oraz partyzanci, znajomi, przyjaciele.