Pałac Stanisław ps. “Mariański”

marianski

Pałac Stanisław ps. “Mariański”

 

 

 

Absolwent Warszawskiego AWF i oficer rezerwy przed wojną. Od stycznia 1940r. w Lubelskiej ZWZ. Rok później organizuje wywiad AK wśród granatowej policji w Warszawie. W czerwcu 1943r. dociera na Wykus gdzie “Ponury” powierza mu funkcję d-cy III Zgrupowania. Niesłychanie sprawny fizycznie był pod tym wzgledem dla żołnierzy zgrupowań niedoścignionym wzorem.

Po II wojnie światowej za przynależność do AK musiał uchodzić z kraju przed represjami. Po kilku latach powrócił do Polski i podjął pracę, jako pedagog szkolny. Pracował również z trudną młodzeżą, a w polówie lat 60 XX w. osiadł w Żyrardowie.

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Zmarł 30 listopada 1983 r.