Rok 1988

Udział Hufca ZHP im. St. Staszica w Starachowicach w czasie pogrzebu mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w dniach 11-12 czerwca 1988 r.

W związku z pogrzebem „Ponurego” w hufcu została powołana grupa instruktorów-drużynowych z drużynami 2 DH, 7 DH, 17 DH, 32 DH, 38 DH, 44 DH i 111 DH, którzy otrzymali zadania przy organizacji pogrzebu „Ponurego”. Zadania te zostały podane przez organizatorów-żołnierzy Armii Krajowej zgrupowania „Ponury – Nurt”. Sztab organizacyjny mieścił się w Kielcach. Na członków tego sztabu ze Starachowic zostali powołani dh. hm. Stefan Derlatka ps.”Daniel” (łącznik zgrupowania „Ponurego” w roku 1943), członek zarządu koła AK w Starachowicach i dh. Stanisław Kosior – drużynowy 7 DH przy I LO w Starachowicach.

Odprawy odbywały się w Kielcach w prywatnym domu por. Jerzego Szczerby ps.”Mirt”. Tam też otrzymywali wytyczne potrzeb pomocy w pogrzebie oraz na co dzień byli informowani przez Edmunda Rachtana ps. „Kaktus” o zadaniach do wykonania.

Wiadomo, że z por. Jerzym Szczerbą „Mirtem” kontakt mieli harcerze z całej Polski zrzeszeni w Kręgach Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego Związku Harcerstwa Polskiego, ale również instruktorzy z innych kręgów.

Nadmieniam, że wspomniane Kręgi powstały i działały w strukturach ówczesnego ZHP, ich celem było stopniowe przeprowadzanie zmian w organizacji w tym również kadry ZHP.

Poszczególne drużyny hufca otrzymały konkretne zadania w czasie pogrzebu m.in. uporządkowanie trasy konduktu pogrzebowego, zamówienie noclegów dla przyjezdnych żołnierzy AK i harcerzy z Polski u gospodarzy w okolicy Wąchocka. Rozbicie namiotów na dwóch polach biwakowych w Ratajach, zorganizowanie parkingów dla samochodów osobowych i autokarów, zorganizowanie służb łącznikowych i porządkowych w czasie pogrzebu. Harcerze ze służb byli wyposażeni w specjalne opaski biało-czerwone z krzyżem i pieczątką, które otrzymali w dniu pogrzebu (wiadomo dlaczego taka ostrożność była w tym czasie). Za pomoc w pogrzebie instruktorzy i drużyny otrzymały podziękowanie od głównych organizatorów pogrzebu mjr. Jana Piwnika ”Ponurego” m.in. hm. Stefan Derlatka, hm. Sylwester Staniszewski, phm. Stanisław Kosior, hm. Franciszek Kmieciak, hm. Jerzy Wojewoda, hm. Tadeusz Czerwiński.

Wspominał: hm. Stefan Derlatka ps.”Daniel”