Szwiec Waldemar ps. “Robot”

robot

Szwiec Waldemar ps. “Robot”

 

 

Urodził się 13 sierpnia 1915 roku w Chicago w rodzinie polskich emigrantów. W 1922 roku reemigrował z rodziną do Torunia. Po ukończeniu gimnazjum w 1935 roku odbył jednoroczną służbę wojskową w Szkole Broni Przeciwlotniczej w Warszawie, którą ukończył w 1936 roku w stopniu podch. art. plot. Następnie zaliczył 3 lata studiów na wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1939 roku wstąpił w szeregi armii “Pomorze” (15 bateria art. plot.), uczestniczył w bitwie nad Bzurą i ostatnich dniach obrony Warszawy.

W 1940 roku walczył we Francji w szeregach 10 Brygady Kawalerii Pancernej gen. Maczka i został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku Francji ucieka morzem do Afryki a potem do Gibraltaru. Od października 1940 r. w W. Brytanii nadal w 10 BK Panc.

Trafił tam do ośrodka cichociemnych – dowódców dywersji i sabotażów z przeznaczeniem do okupowanego kraju. Zaprzysiężony 24.VIII.1942r., do Polski zrzucony 1/2 października 1942 roku i odkomenderowany do Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej, jako inspektor dywersji w koneckim.

Urodzony dywersant, mądry i wspaniały dowódca oddziałów partyzanckich. Organizator oddziału “Wilka”. W czerwcu 1943 roku sformułowany został trzon świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK pod dowództwem “Ponurego”, który powierza mu funkcję dowódcy II zgrupowania, gdy w I dekadzie sierpnia zgrupowania otrzymały samodzielne zadania i wyznaczone rejony działania, “Robot” zabłysnął jako wysokiej klasy dywersant i dowódca. Dowodząc 80-osobowym zgrupowaniem przeprowadził kilka precyzyjnie przemyślanych i bez błędnie wykonanych akcji m.in. na pociągi niemieckie (Węsocz, Wólka Plebańska), a przede wszystkim w nocy z 31 sierpnia/1 września zgrupowanie “Robota” opanował miasto Końskie i blokując 1800 Niemców, zgarnęło z magazynów żywność i ubrania likwidując 4 Niemców i 5 agentów bez strat własnych. Zginął śmiercią żołnierza w nocy z 13 na 14 października 1943 roku w Wielkiej Wsi.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem VM V klasy.