Derlatka Stefan ps. “Daniel”

kopia-stefan-derlatka

Derlatka Stefan ps. “Daniel”

 

 

 

Urodził się 3 stycznia 1927 roku w Starym Dworze gm. Wąchock syn Andrzeja i Jadwigi z domu Pacek.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wąchocku. Nauka odbywała się w Klasztorze ojców Cystersów. Po wkroczeniu Niemców 8 września szkoła drewniana została spalona. Zajęcia odbywały się w prywatnych budynkach. W czasie okupacji ukończył 6 klasę szkoły podstawowej. Absolwent 4-letniego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Starachowicach.

Do Armii Krajowej wstąpił w lutym 1943 roku, złożył przysięgę i przyjął pseudonim „Daniel”. Został przydzielony do plutonu łączności w Starachowicach Podobwód „Wola”, Obwód „Baszta”. Łącznik zgrupowania partyzanckiego „Ponury” Jana Piwnika na Wykusie. W czasie akcji „Burza” z przydziałem do II Batalionu 3 pp. Leg. dowodzonego przez kpt. „Świątka” Stanisława Poredy, a po 8 października przez kpt. „Szarego” Antoniego Hedy. W 1945 r. był w Samodzielnej Brygadzie „Wolność i Niezawisłość” oddział Skarżysko dowodzonej przez „Szarego” – „Rysia” Antoniego Hedę. Uczestniczył w rozbiciu więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach w sierpniu 1945 r. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1939 roku, pełnił tam wiele funkcji m.in. komendanta hufca. Jest członkiem Rady Kombatanckiej przy Starostwie Powiatu Starachowickiego. Był inicjatorem powstania Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie. Nadal czynnie uczestniczy ze swoją drużyną 2 DH im. Gen. M. Langiewicza w jej budowie.

Odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 1 września 2008 r. oraz wieloma innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Medalem Pro Memoria, Złotym Krzyżem z Rozetą Mieczami za Zasługi Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki PTTK, Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Za Zasługi dla Komendy Chorągwi ZHP.