ROK 2005

28 października Partyzanckiej Drodze Krzyżowej przewodniczył Jego ekscelencja ks. Biskup Stefan Siczek z Diecezji Radomskiej.

Poświęcił kamień informacyjny Partyzanckiej Drogi Krzyżowej oraz modlił się w intencji partyzantów.

Wraz z nim uczestniczyli:

  1. Kanonik Józef Biela z Diecezji kieleckiej
  2. dziekan Józef Domański proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach oraz Brat Albert Gizan z zakonu Cystersów z Wąchocka.
  3. Janusz Biskup z parafii pw. Św. Trójcy w Starachowicach

 

Wśród uczestników modlitwy był Senator Adam Massalski i Senator Krzysztof Lipiec.

Kamień – płytę granitową otrzymaliśmy od sponsorów Macieja i Edwarda Stolarków ze Starachowic. Prace budowlane wykonali 2 DH im. G. Mariana Langiewicza i 17 DH im. „Zjawy” Stefanowskiej wraz z instruktorami hm. Stefanem Derlatką i hm. Sylwesterem Staniszewskim. Również pomagali Jan i Stanisław Staniszewscy. W przewiezieniu płyty i ustawieniu na fundamencie pomogła nam firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lebud –Bis” prezes Leszek Prostak ze Starachowic.

Fundatorem wykonania napisów na płycie oraz koordynatorem i wykonawcą prac związanych z wykonaniem płyty był dh. hm. Sylwester Staniszewski.

Służba leśna na czele z nadleśniczym z Suchedniowa Markiem Miazgą oraz leśniczym Zbigniewem Pastuszką z Bronkowic na codzień dbają o mostki na szlaku Partyzanckiej Drogi Krzyżowej oraz wymieniają krzyże brzozowe na mogiłach.

 

Uroczystość zakończono harcerskim poczęstunkiem i wspólnym ogniskiem.