ROK 2014

Wszystkich zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PD, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała Karolina Kaczorowska – wdowa po zmarłym w katastrofie smoleńskiej prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, powitał prowadzący uroczystość dh hm Sylwester Staniszewski, który przybliżył program październikowego spotkania i podziękował za liczne przybycie. Nim jednak uczestnicy wyruszyli w drogę, odmówili modlitwę poprowadzoną przez ks. Kamila Borkowskiego z parafii p.w. Wszystkich Świętych. Sygnałem do rozpoczęcia wymarszu był odśpiewany przez uczennicę Szkoły Podstawowej nr 11 w naszym mieście Hymn Ponurego, będący jednocześnie hymnem placówki. Podczas wędrówki swoją obecność żywym śpiewem zaznaczali uczniowie i harcerze, nie dało się nie słyszeć także dojrzałych muzycznie głosów honorowego sołtysa Wąchocka Marka Samsonowskiego oraz organisty Piotra Dudzica. Nie zawiodła 111 Artystyczna Drużyna Harcerska i 115 DH ZHP z Wielkiej Wsi – Ich śpiew był najpiękniejszą modlitwą – przyznaje w rozmowie z GAZETĄ hm Sylwester Staniszewski, dodając, że o sensie tej wyjątkowej modlitewnej wędrówki przypominały słowa „Śpiewki 1920” wyśpiewane przez uczennicę III Liceum Ogólnokształcącego Klaudię Wojtan.

 
Wzruszał też „Biały Krzyż” w wykonaniu Piotra Dudzica, „Ojczyzno ma” zaśpiewała Katarzyna Sokołowska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego, a w wykonaniu Małgorzaty Dreli wędrujący usłyszeli pieśń „Po partyzancie”. Śpiew prowadziła dh Anna Skibińska, a nad właściwym przebiegiem modlitw i rozważań przy stacjach drogi krzyżowej czuwała niezawodna dh Kazimiera Składanowska z Kręgu Seniorów Łysica – Żubry. Do celu natomiast wędrowców prowadził dh hm Sylwester Staniszewski, który w rozmowie z GAZETĄ nie ukrywał, że droga w tym roku była wyjątkowo trudna, żeby nie powiedzieć iście krzyżowa. Na długich odcinkach maszerowaliśmy po rozjeżdżonych traktorami duktach z głębokimi koleinami i błotnymi bruzdami. Uczestnicy uroczystości, omijając zapadliska, przechadzając się przez głęboką gęstwinę Puszczy Świętokrzyskiej, cierpliwie przesuwając się wąskim gardłem ścieżek, szczęśliwie i bez przykrych przygód dotarli do celu – relacjonuje S. Staniszewski.

 
Na polanie przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej modlitwę poprowadził Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn, a komendantka starachowickiego Hufca ZHP Małgorzata Ślaska podziękowała za obecność na uroczystości przedstawicielom władz miasta i powiatu starachowickiego. Jubileuszowa 15. Partyzancka Droga Krzyżowa była też okazją do podziękowania dh hm Stefanowi Derlatce – pomysłodawcy wydarzenia oraz dh hm Sylwestrowi Staniszewskiemu, który wraz z harcerzami wybudował PDK. Na zakończenie tegorocznego spotkania pod kapliczką na Wykusie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a minutą ciszy uczczono tych, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę.
Po długim marszu można było także zregenerować siły przy tradycyjnej partyzanckiej grochówce, serwowanej przez harcerzy z 42 drużyny SOSW w Starachowicach. Do zobaczenia za rok! -pożegnał uczestników dh hm Sylwester Staniszewski

 

Tegoroczna jubileuszowa Partyzancka Droga Krzyżowa miała szczególny charakter i nastrój. Było to już 15-te z kolei spotkanie duchowieństwa, partyzantów, harcerzy, młodzieży szkolnej mieszkańców okolicznych miejscowości i miast Starachowice, Wąchock, Skarżysko Kam. oraz władz samorządowych w leśnej stolicy „Ponurego” na Wykusie.
Łącznie uczestniczyło około 500 osób. Z trudem ukrywali wzruszenie nowi uczestnicy (m.in. Córka Stanisława Piotrowskiego „ Wichra”), którzy dowiedzieli się o Drodze z prasy, internetu czy od znajomych. Cieszyła ogromnie obecność harcerek z Oleszna, które corocznie przybywają w październiku na Wykus wraz z opiekunką, dyr. Szkoły p. Anną Resiak. Na tę jedyną w Polsce Partyzancką Drogę Krzyżową przybyło pięciu duchownych: Opat Ojciec Eugeniusz Augustyn z Wąchocka – Zakon Cystersów Opiekun w modlitwie miejsca Walk Partyzanckich, miejsca przelanej krwi partyzantów w walce z niemieckim okupantem na Wykusie. Ojciec Piotr Graduszewski Zakon Trignitarzy w Budziskach, ks. Zdzisław Wołos Jasłonna Białobrzegi, Ks. Kamil Borkowski Starachowice, Brat Albert Gizan, Brat Marian Cystersi Wąchock – by siłą modlitwy wypraszać u Boga szczególne łaski dla poległych partyzantów.

 
Wszystkich zebranych na rozświetlonej słońcem polanie przy kamieniu powitał prowadzący uroczystość dh hm Sylwester Staniszewski przybliżając w kilku słowach program spotkania i dziękując za liczną obecność a o modlitewne rozpoczęcie zadbał ks Kamil Borkowski z Parafii p.w Wszystkich Świętych. Tegoroczną wędrówkę uprzyjemniał żywy śpiew młodych ludzi – uczniów i harcerzy oraz zdecydowane i dojrzałe muzycznie głosy dwóch panów: honorowego sołtysa Wąchocka p. Marka Samsonowskiego i organisty z Parafii p.w Niepokalanego Poczęcie Najświętszej Marii Panny p. Piotra Dudzica. Kilkakrotnie rozchodziły się echem po lesie najważniejsze w tym dniu słowa: „ śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach” wyśpiewane pięknie przez uczennicę III LO Klaudię Wojtan. Przypominały one wszystkim co rusz o sensie tej wyjątkowej modlitewnej wędrówki. Sygnał do wymarszu dał Hymn Ponurego będący zarazem hymnem Szkoły Podstawowej Nr 11, odśpiewany głośno, melodyjnie, wzruszająco przez uczennice tej placówki. W trasie i na stacjach drogi krzyżowej słychać było niezawodną 111 DH im. Kamila Baczyńskiego ZHP ze Starachowic i 115 DH ZHP z Wielkiej Wsi, których śpiew był najpiękniejszą modlitwą.

 
Na krótkie momenty w leśnej głuszy zapadała kompletna cisza, a o pnie dębów, sosen, jodeł i świerków rozbijały się przejmujące strofy pieśni: „Ojczyzno ma”, „Po partyzancie”, „Biały Krzyż” śpiewane kolejno przez Katarzynę Sokołowską z ZDZ ze Starachowic, harcerkę ze 111 DH Małgorzatę Drelę i p. Piotra Dudzica. Śpiew prowadziła Dh Anna Skibińska.
Nad właściwym przebiegiem modlitw i rozważań przy stacjach czuwała niezawodna dh Kazimiera Składanowska z Kręgu Seniorów Łysica-Żubry a druh hm Sylwester Staniszewski prowadził uczestników po wyjątkowo trudnych w tym roku ścieżkach Drogi Krzyżowej.

 
A była to iście krzyżowa wędrówka. Na długich odcinkach marsz po rozjeżdżonych traktorami duktach z głębokimi koleinami i błotnymi bruzdami. Wszyscy uczestnicy uroczystości omijając zapadliska, przedzierając się przez głęboką gęstwinę Puszczy Świętokrzyskiej, cierpliwie przesuwając się wąskim gardłem ścieżek szczęśliwie i bez przykrych przygód dotarli do kresu wędrówki. Na polanie przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej na Wykusie modlitwę poprowadził Ojciec Opat wzruszony wyjątkowym charakterem tegorocznej pielgrzymki.
Nie zabrakło też komendantki Hufca Starachowice dh hm Małgorzaty Ślaskiej, która osobiście podziękowała obecnym na uroczystościach przedstawicielom władz samorządowych i urzędów: Panu Cezaremu Berakowi, Pani Jadwidze Maciejczak ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Panu Sameli Jarosławowi – Burmistrz Miasta Wąchock.
Podziękowania otrzymał też: Przedstawiciel ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy ppłk. Artur Frączek.

 
Jubileusz (15-ty) był też okazją do podziękowania dh Stefanowi Derlatce za pomysł budowania Partyzanckiej Drogi Krzyżowej, dh hm Sylwestrowi Staniszewskiemu, który wybudował P.D.K wraz z Drużynami Harcerskimi Nr 2 i 17, która stała się jedną ze sztandarowych imprez naszego Hufca.

 
Podziękowanie było też za dobrą organizację tegorocznej P.D.K. Nie zapomniano też o złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy pod kapliczką na Wykusie. Uczczono minutą ciszy partyzantów, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę. Była też tradycyjna partyzancka grochówka serwowana sprawnie przez harcerzy z 42 Drużyny S.O.S.W w Starachowicach.
W Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyli: 34 Harcerska Drużyna z Oleszna z Dyrektorką Szkoły Panią Anną Resiak; 41 Harcerska Drużyna „ Łaziki” z Ruszczy koło Połańca; uczniowie z Z.S.Z. nr 2 w Starachowicach; uczniowie z Gimnazjum w Wąchocku; uczniowie – klasy mundurowe z Z.S.Z. nr 1 w Starachowicach; członkowie koło PTTK przy Uniwersytecie III Wieku; – Koło Ś.Z.Ż.A.K. ze Starachowic z Przewodniczącym hm. kpt. Stefanem Derlatką ps. „Daniel” Krąg Seniorów „ Łysica – Żubry” Hufiec ZHP Starachowice; Drużyny Harcerskie ZHP 2,13,17,38,40,111,115, HSPP, Harcerski Krąg Żeglarski „ Bajdewin” Hufiec Starachowice. Zdjęcia: Leszek Nowak, hm. Sylwester Staniszewski.
Pożegnaliśmy się z radosny zawołaniem „Do zobaczenia za rok. Hm Sylwester Staniszewski Hm. Anna Skibińska Informacja: W 2013 roku zostałem pozbawiony wraz z 17 Drużyną Harcerską funkcji głównego organizatora Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie. Przez 13 lat byłem odpowiedzialny za organizację i sprawy finansowe. Pozbawiono też Drużynę możliwości składania ofert w konkursach Publicznych oraz realizacji innych zadań. Hm. Sylwester Staniszewski