Kaszyński Eugeniusz ps. “Nurt”

Kaszyński Eugeniusz ps. “Nurt”nurt

 

 

 

Urodził się 22 sierpnia 1909 roku. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty i jako oficer w stopniu ppor. brał udział w wojnie obronnej 1939 r. na froncie południowym w batalionie Obrony Narodowej “Stryj”. Internowany na Węgrzech jeszcze jesienią 1939 r. przedarł się do Francji, gdzie po raz drugi walczył z Niemcami w 8 pułku 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Aliantów dostał się do Anglii i został wcielony do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, gdzie w ośrodku szkoleniowym cichociemnych był instruktorem.

Do kraju został przerzucony 2 października 1942 r. w stopniu por. i przydzielony do Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej. W związku z tworzeniem w Okręgu Kierownictwa Dywersji otrzymał zadanie organizowania i szkolenia żołnierzy patroli dywersyjnych na szlakach komunikacyjnych. W lecie 1943r. “Ponury” powołał “Nurta” na dowódcę Zgrupowania Partyzanckiego nr I. W zimie tego roku w okresie rozformowania zgrupowań, dowodził kadrowym oddziałem partyzanckim i pełnił pieczę nad czasowo zdemobilizowanymi żołnierzami. W styczniu 1944 r. po odejściu “Ponurego” został powołany na dowódcę Zgrupowań, a następnie w ramach akcji “Burza” – I batalionu 2 pp Legionów Armii Krajowej. Kolejno awansował do stopnia kapitana i majora, oraz został odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V kl.

 

Po zakończeniu działań wojennych, w lecie 1945r., opuścił Ojczyznę. Zmarł 24 marca 1976 r. w Londynie.