Lata 1945 – 1956

 

skanuj0005

 

skanuj0006

skanuj0017 W roku 1945 po wyzwoleniu drużyna harcerska z Wąchocka wraz z instruktorami i harcerzami ze Starachowic brała udział w porządkowaniu i usypywaniu mogił na Wykusie oraz ustawianiu dębowych krzyży.

 
W czasie poświęcenia mogił zostały zaciągnięte warty honorowe przy mogiłach. W roku 1946 poległych partyzantów 28.10.1943 w bitwie obronnej ekshumowano na cmentarz wojskowy w Kielcach i na inne cmentarze. Harcerze z drużyny 7 DH ks. J. Poniatowskiego z LO pwd. Stefana Derlatki „Daniel” wraz z harcerzami i instruktorami z Hufca Starachowice uporządkowali miejsca ekshumacji, na nowo usypano mogiły i ustawiono krzyże. Miejsca pochówku otoczyli opieką. Mogiły stały się symboliczne, ale świadczyły i potwierdzały historię walk partyzanckich na Wykusie.

 
W rocznicę bitwy obronnej 28.10.1943 co roku odbywały się uroczyste spotkania harcerzy, młodzieży szkolnej na Wykusie. Organizatorem tych spotkań – zlotów byli instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Starachowice. W roku 1949 harcerze wraz z drużynowym pwd. Stefanem Derlatką ps. „Daniel” wyznaczają szlak biało-czerwony na drzewach szlakiem mogił partyzanckich.

 
Szlak biało- czerwony symbol barw narodowych symbolizuje z partyzantami, którzy zginęli bohaterską śmiercią za Polskę „biało czerwoną”. Po rozwiązaniu ZHP w latach 1949-1950, dh Stefan Derlatka organizuje koło PTTK – WYGODA nr 1 z siedzibą na Starym Dworze. Koło to do roku 1957 organizowało coroczne spotkania w rocznicę bitwy obronnej na Wykusie 28 października i opiekuje się mogiłami. W tym czasie wykonuje też szlak biało- czarny od polany Langiewicza na Wykus.