Lata 1957 – 1969

skanuj0013

W grudniu 1956 roku odbył się zjazd ZHP. W latach 1957 powstają w hufcu drużyny i szczepy, które przyjmują opiekę nad Wykusem i organizują uroczystości w rocznicę bitwy.

 
W dniu 15 września 1957 roku uroczyście poświęcono wybudowaną na Wykusie z inicjatywy byłych żołnierzy od „Ponurego” i „Nurta” Kapliczkę – Pomnik z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej. W działalności Komitetu Organizacyjnego zaangażowani byli również bardzo aktywnie harcerze ZHP. W tej doniosłej uroczystości oprócz żołnierzy AK i ich rodzin wzięła również udział liczna rzesza harcerzy, młodzież szkolna i okoliczni mieszkańcy. Od tego czasu polana z Kapliczką stała się miejscem jesiennych uroczystych spotkań połączonych z Nabożeństwem Mszy Świętej, organizowanych przez instruktorów, harcerzy Hufca Starachowice.

 
W roku 1969, w rocznicę śmierci „Ponurego” (poległ 16.06.1944 w Jewłasze na Nowogródczyźnie), zastępca komendanta Hufca ZHP Starachowice dh. phm. Stefan Derlatka „Daniel” wraz z instruktorami hufca zorganizował na Wykusie spotkanie z Cezarym Chlebowskim autorem książki „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”. W spotkaniu uczestniczyli oprócz licznej grupy harcerzy żołnierze środowiska PONURY-NURT, którzy przynieśli i pokazali sztandar AK, który nie został wręczony komendantowi „Ponuremu” na Wykusie w 1943 roku.

 
Wtedy to postanowiono, że coroczne spotkania kombatanckie na Wykusie odbywać się będą w czerwcu, w rocznicę śmierci komendanta. Instruktorzy i harcerze ZHP Hufca Starachowice licznie uczestniczą w każdej czerwcowej uroczystości. W rocznicę bitwy obronnej 28 października co rocznie organizują spotkania na Wykusie.

 
W 1965 r. Związek Harcerstwa Polskiego ogłasza Ogólnopolski Alert Harcerski „Zwycięstwo”.