ROK 2001

W dniu 28 października 2001 roku na skutek fatalnej pogody, uroczysta Msza Święta w intencji partyzantów poległych na Wykusie, odprawiona została w kaplicy pw. Św. Zofii na Ratajach. Mszę Świętą odprawił ojciec Florian z zakonu Cystersów z Wąchocka.

Po nabożeństwie harcerze ZHP wraz z instruktorami i żołnierzami AK, udali się na Wykus. Tu przed kapliczką Matki Boskiej Bolesnej modlili się za poległych żołnierzy, zapalili znicze na symbolicznych mogiłach.

W tym to szczególnym momencie, zrodził się pomysł wybudowania w 2002 roku – kapliczek Partyzanckiej Drogi Krzyżowej i oznaczenia jej szlakiem turystycznym biało-żółtym.