ROK 2009

pdk-gazeta

tygodnikPartyzancką Drogę Krzyżową prowadzili:

Najprzewielebniejszy Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn – Klasztor Cystersów Wąchock, brat druh Albert Gizon z klasztoru Cystersów w Wąchocku, ksiądz kanonik Krzysztof Orzeł proboszcz parafii Lubienia, ks. proboszcz Marek Migocki z Odrowąża.

 

Uczestnicy:

–        Zdzisław Rachtan „Halny” uczestnik bitwy 28 października 1943 r. na Wykusie.

–        Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, który przyjął honorowy patronat Partyzanckiej Drogi Krzyżowej w tym roku.

–        Krzysztof Lipiec poseł na Sejm

–        Józefa Życińska „Zośka”, więzień polityczny Polski Ludowej, żona „Wilczura”

–        Delegacja Powiatu Starachowice na czele z v-ce Starostą Andrzejem Sendeckim.

–        Delegacja Urzędu Miasta Starachowice na czele z Dyrektorem Biura Aleksandrem Łąckim.

–        Przewodniczący Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury Nurt” Zarząd Warszawa Rafał Obarzanek wraz z członkami zarządu.

–        Koło Ś.Z.Z.A.K – Starachowice

–        Delegacja Lasów Państwowych na czele z Janusz Poczesny Nadleśniczy z Suchedniowa, Zbigniew Pastuszka leśniczy, Jerzy Lach leśniczy, Marek Miazga leśniczy

–        Delegacja W.K.U. Starachowice na czele z ppłk Zbigniewem Wieczorkiem

–        Delegacja Rady Powiatu z Szydłowa

–        Harcerski Krąg Seniora „Łysica – Żubry” ze Starachowic

–        2 DH im. gen. M. Langiewicza Starachowice SP nr 1

–        17 DH im. „Zjawy” Bożeny Stefanowskiej Starachowice SP nr 9

–        13 DH im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka” Starachowice SP nr 10

–        12 DH  SP nr 12 ze Starachowic

–        104 Artystyczna DH i uczniowie SP i Gimnazjum z Mirca

–        82 DH im. E. Dymitrowa – Flisa „Robura” i uczniowie SP z Lubieni

–        38 DH im. Emilii Plater ze Starachowic

–        Drużyna Harcerska „Łaziki” i uczniowie ze SP z Ruszczy k/Połańca

–        Drużyna Harcerska i uczniowie z Oleszna

–        Drużyna Harcerska i uczniowie z Ośrodka Szkolno Wychowawczego ze Starachowic

–        Uczniowie SP nr 13 ze Starachowic

–        Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ze Starachowic

–        Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 ze Starachowic

–        Uczniowie Gimnazjum nr 2 ze Starachowic

–        Uczniowie Gimnazjum nr 4 ze Starachowic

–        Uczniowie SP z Dziurowa Gmina Brody Iłżeckie

–        Uczniowie SP z Wzdół Rządowy Gmina Bodzentyn

–        Uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego ze Starachowic

–        Reprezentacja ze Skarżyska Kam. Harcerze, członkowie koła AK, duchowieństwo

–        Uniwersytet Trzeciego Wieku ze Starachowic

–        Mieszkańcy Starachowic i okolicznych miejscowości

 

Za pomoc przy organizacji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej dziękujemy:

–        Leszek Śmigas Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych

–        Leszek Prostak Prezes „Lebud-Bis” Starachowice

–        Zbigniew Ronduda Prezes Odlewnie Polskie

–        Leśnicy Zbigniew Pastuszka, Jerzy Lach

W tym roku zostało odnowionych kilka kapliczek zawieszonych na drzewach wraz z  wymianą obrazków.