ROK 2008

 

pdk_2008-1

skanuj0001

Partyzancką Drogę Krzyżową prowadzili:

 

Jego ekscelencja Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn z Zakonu Cystersów z Wąchocka

  1. dziekan Józef Domański z parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach – kapelan Armii Krajowej
  2. Marek Migocki proboszcz parafii z Odrowąża

Brat Albert z Zakonu Cystersów z Wąchocka

 

W czasie odbywania Partyzanckiej Drogi Krzyżowej przy stacji II została odsłonięta tablica na mogile partyzantów z Oddziału Inspektora „Jacka”. Odsłonięcia dokonali: Zdzisław Rachtan „Halny”, dh. hm. Stefan Derlatka „Daniel” oraz członek rodziny poległego partyzanta Bolesława Mączki ps. „Budrys”, Ryszard Mączka.

Tablica została ufundowana przez 17 Drużynę Harcerską im. „Zjawy” Stefanowskiej z ZHP Hufiec Starachowice wraz z drużynowym hm. Sylwestrem  Staniszewskim, który też ją opracował.

W roku 2008 17 DH wykonała dwa nowe ogrodzenia mogił z żerdzi brzozowych.

Oddanym przyjacielem harcerzy, ktróry popiera harcerską inicjatywę i pomaga w budowaniu Partyzanckiej Drogi Krzyżowej jest Adam Wasiak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W roku 2008 Nadleśnictwo Skarżysko Kam. Nadleśniczy mgr. inż. Mieczysław Dięcioł z-ca. Nadleśniczego mgr. inż. Henryk Pasteczka i  leśniczy Jerzy Lach wykonali zabezpieczenie skarpy przy kamieniu informacyjnym “Partyzancka Droga Krzyżowa”

 

Uczestnikami byli:

 

Jadwiga Maciejczak – członek Zarządu Starostwa Starachowice

Jarosław Samela – Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Janusz Paczesny – Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów

Mirosław Domański – Komendant Powiatowej Policji ze Starachowic

 

Od chwili powstania Partyzanckiej Drogi Krzyżowej druhny i druhowie z Klubu „Seniora” z ZHP Hufiec Starachowice pomagają w prowadzeniu Drogi Krzyżowej – czytają modlitwy i prowadzą śpiew: dh. Kazimiera Składanowska, dh. Janina Kotowska, dh. Ania Skibińska, dh. Zuzanna Kmieciak, dh. brat Albert z zakonu Cystersów w Wąchocku.

 

Na zakończenie Partzanckiej Drogi Krzyżowej harcerze od kilku lat częstują uczestników wspaniałą grochówką przygotowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Starachowic – Dyrektor Elżbieta Kowalczyk.