ROK 2016

Tradycyjnie jak co roku 28 X 2016 r. odbyła się XVII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie. Odpowiedzialny za zorganizowanie był Środowiskowy  Szczep im. Partyzantów Armii Krajowej, Hufiec ZHP i koło żołnierzy Armii Krajowej Starachowice. Honorowy patronat przyjęła Senator Rzeczypospolitej Polski Anna Maria Anders.

Uczestników powitał hm. Krzysztof Krawiec.  Ks. Mirosław Jakubiak z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach odmówił  modlitwę za poległych.

W P.D.K  od kilku lat uczestniczy też ks. Prałat  Zdzisław  Wołos, który  jako młody chłopiec był ministrantem i uczestniczył w pogrzebie „Ponurego” Jana Piwnika w czerwcu 1944r. w  parafii „Wiewiórka”-  Jewłasze woj. nowogródzkie.  Co roku w P.D.K. uczestniczy również  O. Piotr Graduszewski  z Zakonu Przenajświętszej Trójcy  OO. Trynitarze –Budziska. Wraz z O. Piotrem  uczestniczyła też młodzież szkolna  ze Szkoły Podstawowej. Od kilku lat uczestniczy w P.D.K Pan Marek Samsonowski     z pięknym śpiewem i gitarą.

Druhna hm. Ania Skibińska koordynowała śpiew miedzy stacjami P.D.K . Za śpiew dziękujemy drużynom 115 D.H. „Pomarańczarnia ”z Wielkiej wsi, 122 D.H. „Pustelnia” z Rudek, 13 D.H. i 40 S.H.D ze Starachowic.

Rozważania i modlitwy przy stacjach  Drogi  Krzyżowej prowadziła i koordynowała dh. hm. Kazimiera Składanowska z Kręgu  Instruktorskiego  Seniorów „Żubry”. Hufiec Z.H.P Starachowice.

Na polanie przy XIV Stacji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej i kapliczce Matki Boskiej  Bolesnej   Wykuskiej  , modlitwę na zakończenie poprowadził Ks. Prałat Zdzisław Wołos.

Dekoracje na polanie wykonali Instruktorzy Seniorzy z kręgu Instruktorskiego „ŁYSICA- ŻUBRY”.

W imieniu organizatorów  druhna hm. Dorota Chyczewska podziękowała za obecność na uroczystości,  kombatantom i żołnierzom  ŚSŻAK  ze Starachowic, Wąchocka, Skarżyska, Kpt. Stefanowi  Derlatka, Kazimierzowi  Dziekońskiemu , Prezesowi  Stowarzyszenia Kombatantów przy Urzędzie Starostwa w Starachowicach, płk. Józefowi  Grabowskiemu  z 27 Kawalerii Wołyńskiej. Podziękowała  duchowieństwu ks. Mirosławowi  Jakubiak ,  O. Piotrowi  Graduszewski emu ,ks. Prałatowi  Zdzisławowi  Wołos, ks.Sławomirowi  Kośmiewskiemu , bratu  Albertowi  i Marianowi  z zakonu Cystersów z Wąchocka . Delegacji Powiatu starachowickiego na czele z Panią Anetą Nowak, oraz delegacji  Miasta i Gminy Wąchock na czele z radnym Ryszardem Rogalą.

Po raz pierwszy na P.D.K. była delegacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia na czele z dr inż. Andrzejem Matysiakiem. Naszą Komendę Powiatową reprezentowała  ASP. Monika Kalinowska.

Dziękuję  zuchom z GZ „Słoneczni Zdobywcy”, GZ „ Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic.

Dziękuję Wszystkim  harcerzom i instruktorom  oraz  drużynom harcerskim z   naszego Hufca 2 D.H., 12D.H.,13D.H.,17D.H.,38D.H.,42DSH,42DH-NS „Sokoły”, 111 D.H „Wilczemu” Szczepowi  DH i Z , 82 D.H.  „Kubuś” z Lubieni, 122 D.H.z Rudek. Drużynie  harcerskiej z Oleśna wraz z Panią Dyrektor Szkoły Anną Resiak.  Drużynie harcerskiej z Przysuchy i młodzieży szkolnej.

Dziękuję Wszystkim tym , którzy uczestniczyli w P.D.K a szczególnie tym, którzy corocznie uczestniczą w P.D.K na Wykusie.

Złożono wiązanki z kwiatów  i zapalno znicze przed Kapliczką Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie.

Na zakończenie głos zabrała Z-ca Komendanta Chorągwi Kieleckiej Z.H.P –

Komendantka Hufca Starachowice DH hm. Małgorzata Ślaska , wyrażając nadzieję, że dzięki takim spotkaniom międzypokoleniowym tworzymy  most łączący przeszłość z przyszłością.

17 Drużyna Harcerska im. „ Zjawy  Stefanowskiej”  złożyła  przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej przyrzeczenie harcerskie.

Przyrzeczenie odebrał Drużynowy hm. Staniszewski Sylwester.

Przyrzeczenie złożyli:

  1. Julia Bzymek
  2. Jan Wolański
  3. Tomasz Gruszczyński
  4. Marcel Pożoga
  5. Wiktor Kozieł

Krzyże harcerskie wręczył Pan Kazimierz Dziekoński, Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Starostwa Powiatowego.

Od trzech lat droga , która znaczy szlak żółto-biały Partyzanckiej Drogi Krzyżowej jest w dalszym ciągu niepoprawiona. Drogę tę rozjeżdżają ciężkie ciągniki leśnie, które robią głębokie koleiny błotne. W tegorocznej Drodze Krzyżowej było kilkadziesiąt upadków uczestników, pomoczonych ubrań itp. Przemarsz  wyglądał jak nagonka na polowaniu, każdy szukał jakiejś możliwości przejścia.

Droga –szlak P.D.K powinna być taką drogą , która umożliwiałabym uczestnikom w skupieniu i modlitwie przemieszczać  się od stacji do stacji.

Organizator odpowiada za przygotowanie trasy i za bezpieczeństwo uczestników.

Zapraszam za rok i mam nadzieję, że droga na szlak P.D.K zmieni się !

 

 

Hm. Staniszewski Sylwester