ROK 2004

Partyzancką Drogę Krzyżową prowadzili ks. Dziekan Józef Domański z parafii pw. Wszystkich Świętych ze Starachowic, ks. Kanonik Józef Biela z Diecezji kieleckiej i brat Albert Gizan z zakonu Cystersów z Wąchocka.

Wśród uczestników modlitwy był Senator Krzysztof Lipiec.

Z grona partyzantów uczestniczyli między innymi Stefan Banaczkowski „Czortek” – uczestnik bitwy 28.X.1943 r. na Wykusie. Z uczestnikami podzielił się wspomnieniami z tamtego dnia. Mówił o trudach, wielkim poświęceniu partyzantów. Jedną myślą wszystkich była walka z agresorem i wolność Polski. Dziękował Bogu, że doczekał tego dnia.

Uczestniczyli też partyzanci por. Aleksander Filipowski, por. Mieczysław Wróblewski, por. Tadeusz Cielecki, ppor. Stanisław Kępiński, ppor. Wacław Małek.

Za zgodą władzy duchownej został wydany staraniem Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT „Modlitewnik” Partyzanckiej Drogi Krzyżowej.

 

Teksty rozważań i modlitw: Jan Baliński ps. „Kruk” żołnierz Armii Krajowej.

Foto i ilustracje: archiwum własne Środowiska PONURY-NURT, Jacek Bednarski, Szczepan Mróz, Miłosz Trukawka.

Opracowanie graficzne i projekt okładki: Miłosz Trukawka.

Redakcja: Krystyna Rachtan.

 

Od tego roku modlimy się wg „Modlitewnika”

Modlitwy z „Modlitewnika” podczas Partyzanckiej Drogi Krzyżowej czytali Alik Łącki i Stefan Mróz.