ROK 2011

 

W roku 2011 odbyła się 12 Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie.
Patronat pełnili ks. Biskup Henryk Tomasik i ks. Infułat Czesław Wala kustosz Sanktuarium w Kałkowie.

Obecni byli też duchowni:
– ks.Dziekan Józef Domański ze Starachowic parafia Wszystkich Świętych kapelan partyzantów żołnierzy AK
– Ojciec Honoriusz Kostek, proboszcz z zakonu Cystersów z Wąchocka
– Brat Albert Gizan z zakonu Cystersów z Wąchocka
– ks. Proboszcz Stanisław Sikorski z Suchedniowa – kapelan ŚZŻAK Okręg „Jodła”
– ks. Stanisław Krawczyk z parafii Serca Jezusowego ze Starachowic
– Ojciec z zakonu Redemptorystów Kazimierz Głaz ze Skarżyska Kam.
– Brat Marian z zakonu Cystersów z Wąchocka
Obecne były delegacje:
Starostwo Powiatowe Starachowice na czele z członkiem zarządu Panem Cezarym Berakiem
Urząd Miasta Starachowice na czele z Dyr. Urzędu Miejskiego Panem Aleksandrem Łąckim
Nadleśnictwo Suchedniów na czele z Panem Tomaszem Wasiakiem.
Obecni byli:
W Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyła grupa byłych partyzantów z rodzinami na czele z Zdzisławem Rachtanem „Halnym” – Koło ŚZŻAK ze Starachowic z Przewodniczącym hm. Stefanem Derlatką ps. „Daniel”. Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Dyr. Dep. Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy Pan Jacek Polańczyk, hm. Adam Massalski Przewodniczący Rady Naczelnej ZHP Warszawa, hm. Rafał Obarzanek – przewodniczący ŚZŻAK zgrupowanie „Ponury-Nurt”, Pan Karol Fijałkowski pełnomocnik ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z Urzędu Marszałkowskiego Kielce, Uniwersytet Trzeciego Wieku ze Starachowic, mieszkańcy Starachowic, Wąchocka i okolicznych miejscowości. Pozdrowienia przesłała dh. hm. Małgorzata Ślaska Komendantka Hufca Starachowice.
Obecne były drużyny harcerskie:
41 DH „Łaziki” z Połańca, 34 DH z Oleszna, zuchy z Chybic, 82 DH „Kubusie” z Lubieni, 115 DH z Wielkiej Wsi, DH z Parszowa, DH z Mirca, DH z Dziurowa, DH z Wąchocka, ze Starachowic 38 DH, 42 DH, 13 DH, 40 DH, 2 DH, 17 DH, Harcerski Krąg Seniorów „Łysica-Żubry” ze Starachowic. Polskie Drużyny Strzeleckie.

Szkoły:

SP nr 11 ze Starachowic, Zespół Szkół Zawodowych nr2 ze Starachowic, Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wojska Polskiego ze Starachowic, SP ze Skarżyska, SP ze Wzdołu Rządowego.

Po raz pierwszy na Partyzanckiej Drodze Krzyżowej wprowadzono śpiew pieśni religijnych i partyzanckich, oraz modlono się przy każdej stacji – wymieniając partyzanckie pseudonimy (nazwiska) z kapliczki na Wykusie. Tą część przygotowała i prowadziła dh. hm. Kazimiera Składanowska. Modlitwy były czytane przez osoby duchowne, rozważania przez harcerzy.
Wydano śpiewnik Partyzanckiej Drogi Krzyżowej dzięki staraniom instruktorów Hufca Starachowice: hm. Sylwester Staniszewski, phm. Maryla Ćwik, pwd. Paweł Szypulski.
Nad pieśniami płynącymi z głośników i śpiewem czuwali: Pan Marek Samsonowski i brat Albert Gizan z zakonu Cystersów z Wąchocka.
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie przyznał odznaczenia Pro Memoria osobom:<br />
– Antoni Siwiec s. Franciszka
– Józef Stefański s. Józefa
– Stanisław Kępiński s. Franciszka
– Aleksander Filipowski s. Jana
– Irena Tuchowska c. Jana
– Zygmunt Pęksyk
– Anna Woźniak

Odznaczenia zostały wręczone na polanie Wykus.
Odznaczenia wręczał Dyr. Jacek Polańczyk z Dep. Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Warszawa.

Kapituła Plakietki Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie przyznała honorową plakietkę:

– ks. Infułat Czesław Wala kustosz sanktuarium w Kałkowie
– ks. Dziekan Józef Domański kapelan AK ze Starachowic
– Ojciec Honoriusz Kostek – proboszcz zakonu Cystersów z Wąchocka
– Zdzisław Rachtan „Halny”
– hm. Stefan Derlatka „Daniel”
– brat Albert Gizan z zakonu Cystersów Wąchock
– Cezary Berak – członek Zarządu Starostwa Starachowice
– Aleksander Łącki – Dyrektor Urzędu Miejskiego Starachowice
– Jacek Polańczyk – Dyr. Dep. Orzecznictwa Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Warszawa
– Elżbieta Kowalczyk Dyr. SOSW w Starachowicach
– hm. Rafał Obarzanek – Przewodniczący Zarządu Zgrupowania „Ponury-Nurt” SZŻAK Warszawa
– dh hm. Tomasz Łebek drużynowy 38 DH
– dh. phm. Maryla Ćwik instruktor Hufca Starachowice
– Zdzisław Wiśniewski Redaktor Naczelny i Administrator portalu „Radomszczański Niezależny Serwis Regionalny”

Kapituła przyznała plakietkę III stopnia Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie:

– dh. och. Diana Siewierska – 17 DH Starachowice
– dh. och. Magdalena Siewierska – 17 DH Starachowice
– dh mł. Krystian Kołacz – 17 DH Starachowice
– dh mł. Kacper Kołacz – 17 DH Starachowice
– dh mł. Jan Pastuszka – 17 DH Starachowice
– dh pwd. Paweł Lesiak – 2 DH Starachowice
– dh ćw. Adrian Gorzkowski – 2 DH Starachowice

Plakietki zostały wręczone na polanie Wykus.

W tym roku wykonano następujące prace:
– wykonano nowy odcinek szlaku Partyzanckiej Drogi Krzyżowej ( obejście zasypanego przez powódź wąwozu).Wykonywało Nadleśnictwo Suchedniów, 17 DH im. „Zjawy” Stefanowskiej i Pan Stanisław Staniszewski.
– szlak na tym odcinku namalował Pan Andrzej Cygan
– samochodu dostawczego i osobowego użyczyli: Pan Leszek Prostak „Lebud-Bis” Starachowice, dh. hm. Tomek Nowacki Hufiec ZHP Starachowice, Pan Jan Latała „Latpoż” Starachowice.
– zdjęto obejmy od kapliczek na drzewach – wykonał to Pan Jan Staniszewski z synami Łukaszem i Darkiem.
– usunięto nierówności drogi-szlaku Partyzanckiej Dogi Krzyżowej powstałe po przejeździe ciągników i innych pojazdów oraz usunięto gałęzie. Pracowały drużyny harcerskie 2 DH, 17 DH, 38 DH

. – droga powiatowa na Wykus w tym roku była solidnie naprawiona przez Starostwo Powiatowe
– tradycyjnie już od lat pomaga nam w przygotowaniu posiłku Dyrektor SOSW w Starachowicach i 42 DH z tej szkoły oraz HKS „Łysica-Żubry”
– za nagłośnienie odpowiadali dh pwd. Paweł Lesiak, dh ćw. Adrian Gorzkowski, dh mł. Piotr Wiśniewski z 2 DH
– wykonano koparką przekop-kanał, którego celem jest odprowadzenie wody i osuszenie terenu na nowym odcinku szlaku (przy zasypanym wąwozie).
– odnowiono tablice – kamień informacyjny Partyzanckiej Drogi Krzyżowej (wykonując napisy i wizerunek Chrystusa).

Umieszczone zdjęcia udostępnili: Zdzisław Wiśniewski, hm. Irena Tuchowska, hm. Sylwester Staniszewski.

W Partyzanckiej Drodze Krzyżowej w tym roku uczestniczyło ponad 550 osób.

Wszystkim tym, których wymieniłem oraz tym, których nie wymieniłem, a pomogli przy organizacji 12 Partyzanckiej Drogi Krzyżowej serdecznie dziękuję. Dziękuję też wszystkim uczestnikom za przybycie.

hm. Sylwester Staniszewski