ROK 2003

W 60 rocznicę bitwy partyzanckiej na Wykusie spotykaliśmy się w scenerii zimowej, mróz i śnieg powitał wszystkich uczestników.

Uczestniczył i modlił się ks. Infułat  Józef Wójcik z Suchedniowa, ks Dziekan Józef Domański z parafii Wszystkich Świętych ze Starachowic, ojciec Jerzy Niewczas, ojciec Florian Rosiński i brat Albert Gizan z zakonu Cystersów z Wąchocka. Wśród uczestników modlitwy był Senator Krzysztof Lipiec. Partyzantom przybyłym na Drogę Krzyżową przewodniczył senior środowiska „Ponury-Nurt”, uczestnik bitwy Zdzisław Rachtan „Halny”.

Na każdej stacji ustawiono granitowe płyty z napisami. Płyty otrzymaliśmy nieodpłatnie od Pana Macieja Stolarka ze Starachowic. Koszty związane z wykonaniem napisów sfinansował Ś.Z.Ż.A.K. Zgrupowanie „Ponury-Nurt”. Transport i ustawienie tablic na Wykus zorganizowało Koło żołnierzy ze Ś.Z.Ż.A.K. Zgrupowania „Ponury-Nurt” ze Starachowic.

Pracami kierował hm. Stefan Derlatka ps. „Daniel”.

 

 

Jeśli kto chce iść za mną,

niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój

i niech mnie naśladuje

(Mt. 16,24)

 

Te słowa Pisma Świętego z pewnością przyświecały inicjatorom i autorowi rozważań i modlitw Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie.

Drogę tą erygował Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ksiądz Biskup dr Zygmunt Zimowski 28 października 2002 roku. W homilii podkreślił, że będzie On stróżem pośmiertnej chwały synów i córek diecezji radomskiej, którzy w okresie II wojny Światowej oddali życie za Ojczyznę. Od nich uczymy się patriotyzmu- tak mówił dalej. Porównywał też to uroczyste Nabożeństwo do Drogi Krzyżowej w Koloseum, którą odprawia Ojciec Święty Jan Paweł II. Tam wspominamy ludzi, którzy na początku chrześcijaństwa oddali swe życie za wiarę. Na Wykusie wspominamy ludzi, którzy stanęli pod sztandarem „Bóg, Honor i Ojczyzna” by walczyć za wiarę i ojczyznę. Historię dramatów, jakie przeżywali stanowią treść rozważań, o których świadczyć mają teraz stacje Drogi Krzyżowej, umieszczone na dębach, sosnach, jodłach i świerkach i często grobach poległych, które zostały świadkami ich zmagań o Wolną Polskę. A modlitwy są prośbą o nagrodę dla Tych, co odeszli i o lepsze jutro dla tych, co żyją i po nich pozostaną – dla Polski.

Dziwna to Droga Krzyżowa i może jedyna w Polsce, która odbywa się w głębokiej gęstwinie Puszczy Świętokrzyskiej. 28 października każdego roku będziemy się spotykać na tej Partyzanckiej Drodze Krzyżowej na Wykusie. Błogosławić nam będzie Matka Boża Bolesna z Wykusu.

 

Szczęść Wam Boże

Ks. Inf. Józef Wójcik

Kapelan Środowiska PONURY-NURT